Studenckie Koła Naukowe nie podlegają już pod strukturę naszej organizacji. Nie zmienia to faktu, że jako Studenckie Towarzystwo Naukowe chcemy uczestniczyć w rozwoju naszych studentów. Zależy nam na ścisłej współpracy z SKN, oferujemy pomoc przy organizacji eventów, chcemy wspierać w codziennej działalności. Będziemy dążyć do ułatwienia kontaktu między studentami, a SKN.

PS Wpisanie skrótu SKN umożliwia wyszukanie wszystkich kół naukowych 🙂

UWAGA! Informacje zawarte w wyszukiwarce mogą być nieaktualne! Właśnie pracujemy nad ich uaktualnieniem.

Informacje na temat kół naukowych można znaleźć również na stronie Uniwersytetu Medycznego w Zakładce

„Informacje ogólne dla studentów”:

https://www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/organizacje-studenckie-i-stowarzyszenia

Dostępna jest również lista wszystkich Studenckich Kół Naukowych (działających i nieaktywnych) Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (aktualne na sierpień 2022 r.):

https://www.umw.edu.pl/sites/default/files/studenci/files/Spis_Studenckich_Kol_Naukowych_26_08_2022.pdf