Zgodnie z Regulaminem Organizacji Studenckich od dnia 18. grudnia 2018 r. Studenckie Koła Naukowe nie są zrzeszane w Studenckim Towarzystwie Naukowym UMW.

Dla SKN pociąga to za sobą następujące zmiany:

– brak konieczności rejestracji/aktualizacji SKN na stronie STN

– w celu założenie/zawieszenia SKN należy kontaktować się z obsługą administracyjną studenckich kół naukowych:

mgr Anna Głowacka
Zespół ds. Studenckich Działu Spraw Studenckich, DS Bliźniak ul. Wojciecha z Brudzewa 12
tel.: 71 348 42 32 wew. 12
e- mail: anna.glowacka@umw.edu.pl

– w tym samym miejscu należy zgłosic min: zmianę zarządu, zmianę regulaminu, wniosek o dopisanie nowych członków (wypełnione załączniki nr 3 i nr 10)

– finansowaniem SKN zajmuje się również wyżej wymieniona jednostka, STN nie przydziela środków finansowych na działalność naukową

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/kontakt

Najnowsze akty prawne (w tym Regulamin Organizacji Studenckich) znajdują się na stronie Uczelni: www.umw.edu.pl/pl/informacje-ogolne-dla-studentow/akty-prawne-1